Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                           2016-01-21

 

 
 
 
 


 Zebranie Stowarzyszenia

27 stycznia 2006

          

      W dniu 27 stycznia 2006 roku w kawiarni Klubu Oficerskiego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Babich Dołach odbyło się  zgodnie z planem działalności na rok 2006 zebranie Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 pułku lotnictwa myśliwskiego. Na zebranie bardzo licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia, goście z innych stowarzyszeń, a także goście honorowi w osobach: płk rez. Stanisław Kalski z Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów z Warszawy, kmdr pil. Stanisław Ciołek wraz z małżonką – nowy dowódca Brygady Lotnictwa MW oraz kmdr Janusz Stateczny dowódca 43 Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej.

 

Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia ppłk rez. pil Leopold Stachowski. Po powitaniu zaproszonych gości i przedstawieniu członkom Stowarzyszenia nowego dowódcy Brygady Lotnictwa MW prezes Stowarzyszenia wręczył nowoprzyjętym członkom legitymacje członkowskie. W czasie swego wystąpienia Prezes podkreślił doskonałą współpracę Stowarzyszenia z 43 Bazą  Lotniczą MW i Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej.                                               

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja nowej strony internetowej Stowarzyszenia tworzonej przez por rez. Ryszarda Dawida i redagowanej przez kmdr por rez. Zygfryda Naczka. Utworzenie strony www.sor34plm.pl spotkało się z powszechną aprobatą członków Stowarzyszenia. Wielką niespodziankę Stowarzyszeniu sprawił szef firmy „ELSON”, a jednocześnie członek naszego Stowarzyszenia, Władysław Paciuch, ofiarując niezbędny w naszej działalności zestaw komputerowy.

Drugą niespodzianką było wręczenie przez dowódcę Brygady Lotnictwa MW pamiątkowych medali „Zakończenie Służby Samolotów Mig-21 1967-2003” kilku oficerom pełniącym służbę w 34 pułku lotnictwa myśliwskiego. Fundatorem tych wyróżnień jest mgr Stanisław Śliwa szef  firmy „CELSTAN” , członek naszego Stowarzyszenia.

                                       

Jednym z punktów zebrania było powołanie Sekcji Medycznej, której szefem został lekarz  kmdr ppor. dr Andrzej Galubiński. Sekcja skupia lekarzy , specjalistów wojskowej medycyny lotniczej, medycyny morskiej i ratownictwa medycznego, którzy są członkami naszego Stowarzyszenia".

 

 

Zebranie uświetnili bardzo ciekawymi prelekcjami i prezentacjami zaproszeni na zebranie: płk rez. Jerzy Jackiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji w Warszawie i płk rez. Henryk Karpiński – znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą, kolekcjoner orderów i medali. Ppłk Jackiewicz bardzo ciekawie mówił o swojej służbie w Babich Dołach w latach 1949 – 1950. Zaimponował wszystkim doskonałą, szczegółową wiedzą o ludziach i obiektach, które nie dotrwały do dzisiejszych czasów .

Zapełniona została „biała plama” historii Babich Dołów z tego okresu.

Wszystkich bardzo zainteresowała prelekcja  płk. Henryka Karpińskiego  dotycząca nieznanych epizodów z życia gen.Hallera, zaślubin z morzem oraz ciekawostek związanych z Gdynią, której 80 rocznicę nadania praw miejskich obchodzić będziemy 10 lutego 2006.

 

 

 

Prelekcja poparta była prezentacją unikalnych dokumentów, medali i odznaczeń.

 

 

 

Przedstawiciel Federacji, płk Stanisław Kalski, podkreślił wielką aktywność Stowarzyszenia w działaniach nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. Dwóch członków Stowarzyszenia, kmdr por. Marek Krotowicz i kmdr por. Zygfryd Naczk, w połowie lutego wyjeżdża do siedziby NATO w Brukseli, gdzie będą reprezentować Federację, a tym samym wszystkich polskich oficerów rezerwy na międzynarodowej konferencji CIOR/NATO. Szefem delegacji jest gen bryg. Ryszard Żuchowski, wiceprezes Federacji ds. Oficerów Rezerwy i kontaktów z MON. Przybyli na zebranie członkowie naszego Stowarzyszenia orzekli, że nie był to czas stracony. Na zakończenie prezes ppłk. Stachowski określił kierunki działania na bieżący rok i podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na kolejne zebranie.

Dyskusje przy kawie i herbacie trwały jeszcze bardzo długo po zakończeniu zebrania.

Relacjonował: kmdr por. Z. Naczk