Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                         2016-01-18

 

 
 
 
 


 Spotkanie Wigilijne

w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów

 i Weteranów

 Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

    

     W dniu 16 grudnia 2005 roku w siedzibie Federacji w Warszawie z udziałem przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej, przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz   Ordynariatu Polowego WP i zaproszonych przedstawicieli ze Stowarzyszeń odbyło się tradycyjne spotkanie Wigilijne. 

  

Przybyłych gości powitał Prezes Federacji, płk(R) Otto Cymerman, który w krótkich słowach podsumował osiągnięcia i porażki Federacji w minionym 2005 roku. Z satysfakcją przyznał, że tych pierwszych było więcej, szczególnie na arenie międzynarodowej jak np. zorganizowanie Międzynarodowego Seminarium PfP (Partnerstwa dla Pokoju) w Rynii, w którym udział wzięło szesnaście państw. Delegatami na seminarium PfP z ramienia Federacji byli także członkowie Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34plm w Gdyni, kmdr por. (R) Marek Krotowicz i kmdr por. (R) Zygfryd Naczk. Przedstawiciel Sztabu Generalnego WP, płk Wojciech Wnuk, który jest jednocześnie oficerem sztabowym Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych (NRFC) NATO, podkreślił coraz lepszą współpracę Sztabu Generalnego WP z Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów. Słowa płk Wnuka potwierdził drugi gość ze Sztabu Generalnego WP, płk Madej.

Po krótkich wystąpieniach uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Stół zdominowały tradycyjne polskie dania wigilijne – czyli ryby pod różnymi postaciami.

Na zakończenie spotkania Prezes Federacji płk(R) Otto Cymerman złożył wszystkim uczestnikom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przedstawicielami Stowarzyszenia na spotkaniu byli kmdr por. (R) Marek Krotowicz i kmdr por. (R) Zygfryd Naczk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Relacjonował: kmdr por. Z. Naczk