Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                         2016-01-18

 

 
 
 
 


 Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia

2005

W dniu 9 grudnia 2005 roku w Kasynie Oficerskim Bazy Lotnictwa Morskiego MW w Gdyni – Babich Dołach odbyło się tradycyjne Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34plm oraz Sympatyków Lotnictwa. W spotkaniu oprócz członków Stowarzyszenia i ich rodzin wzięli udział: d-ca  43 Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej  kmdr Janusz Stateczny, z-ca dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Tadeusz Drybczyński,  kmdr por. Bogdan Kacprowicz z Szefostwa MW, były kapelan Brygady Lotniczej Marynarki Wojennej ksiądz kmdr ppor. Edmund Skierka oraz zaproszeni goście z innych Stowarzyszeń Oficerów Rezerwy.    

 

Na spotkaniu Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów RP z Warszawy reprezentowali: Sekretarz Generalny Federacji                  płk (R) Ryszard Dobrowolski oraz Sekretarz Federacji            płk (R) Stanisław Kalski.

Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Zaproszeni goście i członkowie Stowarzyszenia składali sobie życzenia łamiąc się  opłatkiem.

 

 

Nie zabrakło i prezentów dla Stowarzyszenia, które od zaproszonych gości przyjął Prezes ppłk (R) pil. Leopold Stachowski. Prezenty od Stowarzyszenia zostały wręczone również  przez ppłk (R) pil. Stachowskiego gościom i niektórym członkom Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34plm za ich aktywność. Sekretarz Generalny Federacji, płk (R) Ryszard Dobrowolski zaprosił na spotkanie wigilijne w Warszawie kmdr por. (R) Marka Krotowicza i kmdr por.(R) Zygfryda Naczka na dzień 16 grudnia 2005 roku.

 

 

Spotkanie to przyczyniło się do integracji członków Stowarzyszenia z oficerami będącymi w czynnej służbie jak i z oficerami rezerwy innych stowarzyszeń.

 

 

 

 

 

Relacjonował: kmdr por. Z. Naczk