Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                             2016-01-21

 
 
 
 
 


Seminarium CIOR w Wesseling k/Bonn

  

W Centrum Fundacji Konrada Adenauera znajdującym się w pięknym pałacu Schlos Eichholz w Wesseling k/Bonn (Niemcy) w dniach 10 – 14 lutego 2007 roku odbyło się Seminarium Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR/NATO), którego przewodnim tematem było:

 „ Ewaluacja Procesu Światowej Stabilizacji, Konflikty Światowe i Gwałtowność Extermizmu”.

 

W tym, już osiemnastym, Seminarium uczestniczyło dwóch przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP w osobach:

 

                         Gen. bryg. (r)  Ryszard Żuchowski   –  v-ce Prezes Federacji

                         Kmdr por. (r)   Zygfryd Naczk   - członek Rady Głównej Federacji

        

Oprócz delegacji polskiej w Wesseling spotkali się przedstawiciele dwudziestu siedmiu krajów w tym delegaci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Afryki Południowej, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę spotęgowaną przez piękny wystrój pałacu  Schloss  Eichholz. Pałac zapewniał nie tylko sale konferencyjne ale i doskonałe miejsca do wielu spotkań kuluarowych, co widać na zdjęciach. 

Przedstawione referaty, dynamika i różnorodność wyrażanych opinii  podczas dyskusji pozwoliły na dokonanie głębokich analiz w zakresie:

 

  - roli i znaczenia oraz perspektyw funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych

  - perspektyw rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie ze szczególnym wyodrębnieniem  wewnętrznej

    sytuacji w Iranie;

  - możliwych kierunków rozwoju  Unii Europejskiej oraz szczególnego znaczenia uchwalenia

    Konstytucji a także posiadanie  przez UE skuteczniejszych mechanizmów funkcjonowania,

    włączając w to utworzenie Sił Zbrojnych Unii;

  - roli i znaczenia Rosji w strukturach z państwami członkowskimi UE;

  - poszukiwanie skutecznych mechanizmów zabezpieczających przed światowym terroryzmem.

          

 

Prelegentami na Seminarium byli wybitni światowi przedstawiciele świata nauki, polityki oraz eksperci UE i członkowie Sztabu NATO w Brukseli tacy jak: prof. dr phil. Heine-Jurgen Axt - Uniwersytet Duisburg w Essen, admirał USN William D. Sullivan – przedstawiciel Komitetu Wojskowego NATO w Brukseli, ambasador Turcji w Niemczech Onur Oymen, prof. Kostiner -  Tel Aviv, Izrael i wiele innych wybitnych osobistości.

 

Opracowali: gen. bryg. (r) R. Żuchowski

kmdr por. (r) Z. Naczk