Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                        
Stowarzyszenie
OFICERÓW REZERWY
34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa
Copyright © 2005 - 2019  VIPMEDIA

     Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną organizacją, skupiającą w swych szeregach pilotów, techników, kadry zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów, a także sympatyków lotnictwa z innych rodzajów wojsk - pozostających w rezerwie lub stanie spoczynku oraz oficerów  i podchorążych w rezerwie, którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej,  oraz osoby cywilne.
     Stowarzyszenie kontynuuje najlepsze tradycje oręża narodu polskiego w jego walce o wolność i niezależny byt państwowy szczególnie odnosząc się do zmagań Polaków o odzyskanie niepodległości w dobie powstań narodowych, walk żołnierza polskiego na wszystkich frontach  I i II wojny światowej, a także ruchu oporu i powojennej służbie krajowi..
      Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Współpracuje z jednostkami i instytucjami wojskowymi, a także w określonym zakresie   z innymi organami państwowymi i samorządowymi.