Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                             2016-01-21

 

 
 
 
 


OFICEROWIE  REZERWY

uczą się języków obcych

              Wstąpienie Polski i innych państw byłego bloku wschodniego do NATO wymusiło na Ministerstwach Obrony tych państw konieczność szkolenia językowego w swoich armiach. W związku z tym, że w strukturach NATO bardzo ważną rolę odgrywają oficerowie rezerwy, wykorzystywani szczególnie w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i nie tylko, zaszła potrzeba szkolenia językowego oficerów rezerwy nowych członków NATO by dorównać w tym względzie natowskim standardom.

 

              Kilkuletnia, mozolna, cierpliwa praca naszych oficerów rezerwy w Międzysojuszniczej Konfede-racji Oficerów Rezerwy (CIOR/ NATO) zaowocowała kolejnymi inicjatywami międzynarodowej współpracy dla oficerów rezerwy. Jedną z takich inicjatyw było powołanie przez CIOR/NATO Akademii Językowej. Dzięki temu od 2001 roku oficerowie rezerwy państw NATO i PfP (Partnerstwa dla Pokoju), korzystają  z programu nauczania oficjalnych dwóch języków, angielskiego i francuskiego, obowiązujących w NATO. Dwutygodniowe kursy językowe organizowane są co roku za każdym razem w innym kraju, gdzie wykładowcami języka angielskiego są wykładowcy z Anglii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, a języka francuskiego - z Francji, Belgii i Kanady.

               Od 2001 roku kursy językowe (Language Academy) organizowano w takich krajach jak: 2001r. – Hradec Kralowe, Czechy; 2002r. – Gdynia, Polska; 2003r. – Bled, Słowenia; 2004r. – Borowiec w  Bułgarii; 2005r. – Budapeszt, Węgry. 2006 – Sipiu, Rumunia, 2007 – Skopje, Macedonia. W tym roku dwutygodniowe zajęcia Akademii Językowej odbędą się w Stambule, Turcja. Każdego roku grupa oficerów rezerwy z Polski ,w tym z naszego Stowarzyszenia, uczestniczy w wykładach na tzw. Akademii Językowej (Language Academy). Kiedy kolejna runda Akademii została zorganizowana w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w 2002 roku, pojawiła się wśród studentów opinia, że raz w roku, pomimo dużej intensywności nauczania (ponad 100 godzin w ciągu dwóch tygodni) to zbyt mało, by utrzymać „kondycję” w posługiwaniu się językiem.

              Od tego momentu zrodziło się pytanie, co zrobić, aby przeciwdziałać nieuniknionemu procesowi zapominania?. Biorąc pod uwagę wielomiesięczny proces przygotowania i potem realizacji międzynarodowego przedsięwzięcia, jakim jest Akademia Językowa, które można przeprowadzić tylko jeden raz w roku, zrodziła się koncepcja zorganizowania czegoś, co by podtrzymywało nabyte umiejętności. Kolejne dwa lata w międzynarodowym gronie nauczycieli i studentów toczyły się dyskusje, wymiana poglądów. Wreszcie powstała koncepcja tak zwanych tygodniowych „warsztatów językowych” (refresher courses), organizowanych dwa razy w roku . Wielką aktywnością wykazał się na arenie międzynarodowej członek naszego Stowarzyszenia kmdr por. (r) Marek Krotowicz, do którego dołączył kmdr por (r) Zygfryd Naczk. No i udało się! W 2004 roku podczas Akademii Językowej w Borowcu (Bułgaria), kmdr por. Marek Krotowicz po raz pierwszy przedstawił roboczą wersję takich warsztatów. W następnym roku razem z kmdr por. Zygfrydem Naczkiem pomysł przedstawiono już do zatwierdzenia przed forum Rady Głównej CIOR/NATO w Gent (Belgia). Po wielu pytaniach i rozwianiu wątpliwości, delegaci z wszystkich państw NATO ( 26 państw ) jednogłośnie zatwierdzili koncepcję powołania warsztatów językowych. Polska została wyznaczona do przeprowadzenia zajęć pilotażowych.

             Miło nam poinformować, że już czterokrotnie zorganizowaliśmy w Gdyni na terenie zaprzyjaźnionej z Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, warsztaty języka angielskiego. Wyrazem podziękowania, za tą długoletnią współpracę, było przekazanie przez vice Prezydenta Federacji gen. Ryszarda Żuchowskiego na ręce Komendanta AMW admirała dr. Czesława Dyrcza dyplomu uznania.  Pierwszym krajem, który zaoferował swoją „pomocną dłoń” była Wielka Brytania, która na pierwsze dwie próbne sesje „warsztatów” przysłała dwóch wykładowców. Wyjątkowość kursów polega na tym, że uczą nas nauczyciele z krajów anglojęzycznych tzw. native speakers. Drugim korzystnym warunkiem jest to, że kraj organizatora pokrywa koszty tygodniowego pobytu nauczycieli, natomiast studenci nie ponoszą kosztów podróży wykładowców, jak i kosztów samych zajęć, podręczników itp.. Koszty te pokrywa państwo delegujące wykładowców, w tym wypadku Wielka Brytania. W w/w warsztatach językowych, oprócz polskich oficerów rezerwy, brali udział także zagraniczni oficerowie rezerwy – na ostatnich z Hiszpanii.

  

                                                                                                                                        

Kmdr Marek Krotowicz na ostatniej konferencji MWM 2006 CIOR w siedzibie NATO w Brukseli wybrany został jednogłośnie sekretarzem Komitetu Językowego CIOR. W tym roku z Rady Głównej CIOR do Komitetu Językowego CIOR/NATO wszedł kmdr Zygfryd Naczk. Jest to wielkie wyróżnienie dla polskich oficerów rezerwy, jak i dla naszego Stowarzyszenia, którego komandorzy Krotowicz i Naczk są członkami. Gorąco zachęcamy naszych oficerów rezerwy do korzystania z tej  bardzo atrakcyjnej formy kształcenia  językowego.

                                                                                          

 Kmdr (r) Z. Naczk

UWAGA:

OFICEROWIE ZAINTERESOWANI NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB FRANCUSKIEGO PROSZENI SĄ O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z:

Kmdr por (r) Marek Krotowicz  (tel. kom: +48 604 177 704)

Kmdr por (r) Zygfryd Naczk      (tel. kom: +48 501 090 441)