Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                             2016-01-21

 

 

 
 
 
 
 


  Członek Zarządu, Szef Sekcji Medycznej

Kmdr por. (R) dr Andrzej Galubiński

 

WYKSZTAŁCENIE:

q       Wojskowa Akademia Medyczna –Wydział Lekarski w Łodzi

q       Specjalizacja drugiego stopnia z zakresu neurologii

q       Studia podyplomowe z zarządzania ochroną zdrowia

q       Specjalizacja pierwszego stopnia z wojskowej medycyny morskiej

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

v         Młodszy asystent Wojskowego Instytutu Medycyny  Lotniczej w Warszawie

v         Szef Służby Zdrowia Brygady Obrony Powietrznej  Kraju

v         Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

v         Aktualnie: Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Kasy Chorych;

        Dyrektor Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku;

        Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu

        Wojewódzkiego

 

 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W REZERWIE:

Ø      Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku

Ø      Członek kilku lekarskich towarzystw naukowych

Ø      Autor i współautor jedenastu prac naukowych z zakresu neurologii

Ø      Członek rad społecznych w Akademii Medycznej w Gdańsku

Ø      Uczestnik spotkań kierowniczej kadry medycznej Wojska Polskiego w Sopocie

Ø      Uczestnik Akademii Językowej CIOR/NATO w Słoweni

 

ZAINTERESOWANIA:

o       Zarządzanie ochroną zdrowia

o       Praca społeczna

o       Teatr

o       Sport – tenis

o       Internet – biegła znajomość programów komputerowych w środowisku Windows