Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                         2016-01-18

 

 
 
 
 


Święto

Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 PLM

i Sympatyków Lotnictwa

           W dniach 08 do 10 maja, jak co roku, nasze Stowarzyszenie obchodziło swoje święto. Dzień 9 maja, zbiegający się z dniem zakończenia drugiej Wojny Światowej, jest jednocześnie dniem utworzenia 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na lotnisku w Gdyni – Babich Dołach.

      Tegoroczne Święto  naszego Stowarzyszenia miało dwie wielkie imprezy towarzyszące: w dniu 08 maja - międzynarodowe zawody strzeleckie, i w dniu 10 maja - uroczystość wręczenia honorowej odznaki Marynarki Wojennej obrońcy Gdyni, która odbyła się na pokładzie ORP „BŁYSKAWICA”.

                          

 

                          1. Uroczystość na ORP "Błyskawica"

                    2. Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa

     Oprócz tych imprez główne uroczystości odbyły się w Gdyni Babich Dołach. W dniu tym, tradycyjnie już od wielu lat, członkowie naszego Stowarzyszenia, delegacje zagraniczne, przedstawiciele   Federacji z Warszawy, władze lokalne, delegacja Dowództwa MW , dowództwo Brygady Lotnictwa MW, dowództwo 43 Bazy Lotniczej oraz młodzież szkolna z gronem pedagogicznym, zbierają się pod pomnikiem upamiętniającym obrońców Kępy Oksywskiej przy pętli autobusowej, oraz przy tablicy pamiątkowej upamiętniających lotników 34plm z Babich Dołów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w naszym pułku - pod samolotem na osiedlu. Celem jest oddanie honorów tym, którzy zginęli w obronie polskiego wybrzeża oraz tym, którzy poświęcili swe życie  miłości do lotnictwa, poprzez złożenie wieńców pod pomnikami.

Złożenie wieńców poprzedziły przemówienia, apel poległych oraz salwa honorowa oddana przez kompanię honorową wystawioną przez Brygadę Lotnictwa MW.

Uroczystość ta dla licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej stała się wspaniałą lekcją patriotyzmu.

      Po oficjalnych uroczystościach zaproszeni goście, delegacje zagraniczne, oficerowie dowództwa Brygady Lotnictwa MW i 43 Bazy Lotniczej oraz członkowie naszego Stowarzyszenia udali się na spotkanie do Klubu 0ficerskiego Bazy Lotniczej.

     Na spotkaniu tym delegacje zagraniczne, przedstawiciele związków oficerów rezerwy oraz goście złożyli na ręce Prezesa ppłk(r) pil. Leopolda Stachowskiego  gratulacje z okazji naszego święta, wręczając mu jednocześnie pamiątkowe upominki. Szefowie delegacji zagranicznych – gen (r) pil. Walery Łazebnyj ze Stowarzyszenia Oficerów z Kaliningradu oraz  mjr (r) Ulf Sjöberg ze Szwedzkiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy  w swoich krótkich wystąpieniach podkreślili doskonałą współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Wszyscy uczestnicy święta Stowarzyszenia wyrazili chęć spotkania się na naszym święcie w roku 2007.

kmdr por.(R) Zygfryd Naczk