Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                        
Cele i zadania statutowe
Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy
34PLM i Sympatyków Lotnictwa
Copyright © 2005 - 2019  VIPMEDIA

     Głównym celem działania Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 PLM i Sympatyków Lotnictwa w Gdyni jest integracja środowisk lotniczych wojskowych i cywilnych, współpraca lotników i innych rodzajów wojsk, oraz działalność społeczna, sportowa, kulturalna i charytatywna.

Ważnym celem Stowarzyszenia jest nawiązywanie i koordynacja współpracy międzynarodowej z oficerami rezerwy innych krajów. Możliwości takie stworzyło wstąpienie Stowarzyszenia do Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Z inicjatywy Federacji zostały już nawiązane kontakty z oficerami rezerwy Szwecji (Karlskrona) oraz Rosji (Kaliningrad). W roku 1996 osiemnastu członków Stowarzyszenia wzięło udział w światowym Zjeździe Lotników Polskich w Chicago.

W ramach działalności sportowej powołano drużynę strzelecką, która odniosła szereg zwycięstw na zawodach strzeleckich organizowanych przez organizacje rezerwistów z krajów należących do NATO w prawie całej Europie.

Stowarzyszenie rozwija szeroko działalność społeczną, w ramach której odbywają się spotkania z posłami, senatorami, politykami oraz radnymi miasta Gdyni i Gdańska. Za duży sukces należy uznać wybór członka  Stowarzyszenia, pana Andrzeja Różańskiego, na posła do Sejmu RP poprzedniej kadencji.