Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                      2016-01-18

 

 
 
 
 


BALTIC TALKS 2005

Konferencja Państw Basenu Morza Bałtyckiego

Kolejna konferencja państw basenu Morza Bałtyckiego „Bałtyckie Rozmowy” odbyła się w dniach 29.09 – 03.10.2005r. w Akademii im. Hermana Ehlera w Kilonii (Niemcy).

Udział w niej wzięły państwa: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz jako obserwatorzy przedstawiciele Hiszpanii i Włoch.

                  

„Bałtyckie Rozmowy” powstały z inicjatywy Norwegii i Dani. Odbywają się corocznie, za każdym razem w innym kraju basenu Morza Bałtyckiego. Polska była gospodarzem „Bałtyckich Rozmów” w 2002 roku, które odbyły się w Gdyni. W roku ubiegłym konferencja odbyła się w Helsinkach w Finlandii. Kolejne „Rozmowy Bałtyckie” odbędą się w dniach 21 – 24.09.2006r. w Tapa Trening Centem koło Tallina – Estonia.

Konferencję otworzył Dowódca Okręgu Wojskowego „COAST” gen. mjr. Heine-Georg KEERT podkreślając wciąż wzrastającą rolę wojskowych rezerw osobowych w systemie bezpieczeństwa w ogóle, oraz podczas realizacji  misji pokojowych. Przedstawiciel SVEROF – szwedzkiej organizacji Rezerwistów por. TOLL, przedstawił ostatnie zmiany, jakie zaszły w Armii Szwedzkiej i relacje między oficerami rezerwy a armią. Po 25% redukcji Armii, SVEROF jest instytucją, która wg zapotrzebowania Armii rekrutuje dla niej żołnierzy.

                  

Od kilku lat aktywnymi członkami polskiej delegacji z ramienia Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są członkowie Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni  kmdr por. rez. Zygfryd Naczk i kmdr por. rez. Marek Krotowicz.

 Zagrożeniami XXI wieku, w tym dla krajów basenu Morza Bałtyckiego, jest głównie asymetria konfliktów, terroryzm kontra poszczególne kraje. Ocenę tych zagrożeń przedstawił płk KRUGER z Akademii Bundeswehry. Prof. Uniwersytetu Hamburskiego – Hans GIESSMANN,   w swojej analizie terroru powiedział, że najlepszą    drogą do minimalizowania i niedopuszczania do ekspansji islamskiego terroru jest  „win of batle of brain” -  wygrać bitwę o przekonania, co oznacza kontrolowaną edukację młodzieży islamskiej. Podkreślił, że powinna  powstać ogólnoświatowa inicjatywa przeciwko terroryzmowi. Konferencja obfitowała w wiele ciekawych wystąpień, których nie sposób umieścić w tej skrótowej informacji.

Konferencja Rozmów Bałtyckich „Baltic Talks” w Koloni, oprócz bardzo ciekawych wystąpień, poświęcona była  próbie odpowiedzi na pytanie, jak kształtować w przyszłości tego typu regionalne przedsięwzięcia. Odpowiedź na to pytanie próbowano znaleźć w ramach pięciu grup roboczych. Czteroosobowy stan naszej delegacji pozwolił uczestniczyć jedynie w czterech z nich.

Uczestnicy konferencji zostali przyjęci w ratuszu miasta Kilonii przez burmistrza.

W trakcie obrad wymieniono poglądy na tematy systemów szkolenia rezerw osobowych w poszczególnych krajach. Pogłębione zostały więzi między oficerami rezerwy państw basenu Morza Bałtyckiego a nawet nawiązane nowe przyjaźnie.

Relacjonował:  Kmdr por. Zygfryd Naczk