Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                        
Wizyta delegacji SR34PLM na Węgrzech
                  Na zaproszenie węgierskiej Wojewódzkiej Organizacji Rezerwistów MATASZ z siedzibą w miejscowości Pomaz  (pod Budapesztem) na uroczystości  170 rocznicy utworzenia oddziałów Honevedów oraz XXIV Międzynarodowej Wojskowej Pielgrzymki do katedry wojskowej Mariaremete odbywające się w dniach 20 - 24 sierpnia 2018 roku udała się delegacja SOR34PLMiSL. Zaproszenie delegacji odbyło się w ramach podpisanej długoletniej umowy o współpracy między naszymi Stowarzyszeniami. My również wielokrotnie gościliśmy węgierskich oficerów rezerwy w Gdyni.
Relacja:  kmdr (R) Zygfryd NACZK
Zdjęcia: kpt. (R) Ryszard DAWID
Sulfan
Copyright © 2005 - 2019  VIPMEDIA

Skład delegacji (od lewej): Płk.(r) pil. Leopold Stachowski, ppor.mar.MD Maria Hołdrowicz, kmdr (r) Zygfryd Naczk, oraz kpt. mar (r) Ryszard Dawid.
Gospodarze przygotowali polskiej delegacji bogaty trzydniowy program pobytu. W pierwszym dniu wizyty , po powitalnym poczęstunku, omówiono program pobytu, przedstawiono bieżącą działalność obu organizacji oraz przedyskutowano możliwości poszerzenia współpracy.
To w tym miejscu spotykali się przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej, czyli przywódcy Polski, Czechosłowacji (a później Czech i Słowacji) no i oczywiście Węgier. Grupa Wyszehradzka nawiązywała do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w 1335 r. i 1338 r. Ówczesny Kongres Wyszehradzki, znany obecnie jako "Spotkanie Królów" był najważniejszym wydarzeniem polityki międzynarodowej w historii Europy centralno-wschodniej XIV wieku.To historyczne wydarzenie upamiętnia w zamkowym muzeum okolicznościowa inscenizacja.
                                                                             
Karol Robert - król Węgier
Jan Luksemburski - król Czech
Kazimierz Wielki - król Polski
Przewodniczący delegacji Prezes SOR34PLM iSL płk. (r) pil Leopold Stachowski
Dzień drugi rozpoczął się przejazdem do twierdzy Wyszehrad oraz jej zwiedzaniem.
Twierdza została zbudowana na wysokiej skale nad zakolem Dunaju.
W godzinach popołudniowych drugiego dnia pobytu delegacja Stowarzyszenia spotkała się z władzami wojskowego sportowego klubu „Kinizsi Honved” w miejscowości Szetendrei. Po spotkaniu członkowie delegacji zostali zaproszeni do udziału w strzeleckich zawodach wojewódzkiej Federacji Rezerwistów MATASZ. Najlepsze wyniki w drużynie Stowarzyszenia uzyskała  ppor. Maria Hołdrowicz (broń długa, pistolet oraz strzelanie z łuku). Gratuacje!
Dzień trzeci: Po śniadaniu nastąpił przejazd delegacji na miejsce XXIV Międzynarodowej wojskowej pielgrzymki w Mariaremete. Po przyjeździe odbyło się spotkanie władz Wojewódzkiej Federacji Rezerwistów MATASZ oraz polskiej delegacji Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34PLMiSL z biskupem Kościoła Katolickiego Armii Węgierskiej Monsignore płk. Tiborem Berta będącym jednocześnie kapelanem miasta Papa. Na zakończenie spotkania delegacja Stowarzyszenia wręczyła jego eminencji biskupowi płk. Tiborowi Berta grawerton z życzeniami wszelkiego błogosławieństwa Bożego w służbie duszpasterskiej dla Armii Węgierskiej.
Spotkanie z Biskupem Kościoła Katolickiego Armii Węgierskiej Monsignore płk.Tiborem Berta
Foto: sulfan
Po spotkaniu delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystej mszy wojskowej. Po mszy i obiedzie odbył się festyn wojskowy.
W godzinach popołudniowych Gospodarze zabrali nas na krótką wycieczkę do Budapesztu, z której migawki mogą Państwo zobaczyć poniżej:
Proszę kliknąć na zdjęcie, a następnie przewijać galerię do przodu klikając na zdjęcie z jego prawej strony, lub wracać do tyłu - klikając na zdjęcie z jego lewej strony.
Dzień trzeci: Po śniadaniu i przekazaniu ostatnich uwag, nastąpił wyjazd do Polski..
Delegacja Stowarzyszenia była zauroczona gościnnością naszych węgierskich kolegów. W pełni sprawdza się przysłowie „Polak Węgier dwa bratanki ….”. Prezes SOR34PLM płk.(r) pil. Leopold Stachowski przekazał na ręce Szefa MATASZ płk. Biro Sandora zaproszenie do złożenia rewizyty delegacji węgierskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy w Polsce. Mamy nadzieję, że w maju 2019 roku w czasie pobytu delegacji MATASZ w Gdyni również ugościmy ich tak serdecznie.