Pamietaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                   2016-01-22

 


 


Przedstawiciele Stowarzyszenia 34PLM

 

 działający w strukturach międzynarodowych

 

 Federacji

 

Współpraca międzynarodowa

Federacja jest członkiem międzynarodowych organizacji rezerwistów, takich jak: Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), Europejskie Stowarzyszenie Podoficerów Rezerwy (CISOR), Inicjatywa Gaming i Baltic Sea Cooperation (BSC).

     W ramach współpracy z tymi organizacjami, Federacja bierze czynny udział w ich pracach i deleguje swych przedstawicieli na konferencje, seminaria i zawody w sportach obronnych, osiągając konkretne wyniki. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami rezerwistów z sąsiednich państw podpisano dwustronne porozumienia o zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń

 

płk Zdzisław PRZESZłOWSKI - Wiceprezydent CIOR

 

płk Wojciech WNUK - członek Komitetu CIOR

 

kmdr Zygfryd NACZK - członek Komitetu CLA

 

kmdr Marek KROTOWICZ - członek Komitetu MILCOMP

 

     CIOMR

 

kmdr Andrzej GALUBIŃSKI - Wiceprezydent CIOMR

 

     CISOR

 

mł. chor. MW Michał BARDASZ – Wiceprezydent CISOR

 

Wyrazem uznania dla naszego Stowarzyszenia jest obecność trzech członków SOR34PLM w Radzie Głównej Federacji (na 26 Stowarzyszeń wchodzących w jej skład), jednocześnie będących przedstawicielami Federacji w strukturach międzynarodowych. Są to:

                - kmdr Zygfryd NACZK

                - kmdr Marek KROTOWICZ

                - kmdr MD Andrzej GALUBIŃSKI

 

Ponadto  Prezes naszego Stowarzyszenia, płk. pilot Leopold Stachowski, jest członkiem Konwentu Prezesów Stowarzyszeń Federacji.Copyright © 2005 - 2015 VIPMEDIA