Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                        
Obchody XX-lecia LKRKA

Wizyta delegacji SR34PLM  na Litwie
                  W dniu 2 marca br, na zaproszenie Lietuvos Kariuomenės Rezervo Karių Asociacija (LKRKA), czyli Stowarzyszenia Żołnierzy Rezerwy Armii Litewskiej, na LItwie gościła  delegacja SOR34PLMiSL z udziałem przedstawiciela FSRiWRP . Delegacja została zaproszona na uroczystą akademię z okazji XX rocznicy powołania LKRKA. To ważna rocznica zarówno dla rezerwistów, jak i pozostających w służbie żołnierzy litewskich sił zbrojnych.  Zaproszenie dla polskiej delegacji zostało skierowane na podstawie  długoletniej dwustronnej umowy podpisanej między naszymi Stowarzyszeniami.
Relacja i zdjęcia: kpt. (R) Ryszard DAWID
Copyright © 2005 - 2019  VIPMEDIA

Skład delegacji (od lewej): Kmdr (r) Marek Krotowicz, płk (r) pil. Leopold Stachowski,
kpt. mar. (r) Ryszard Dawid, płk (r) Antoni Borowski, Stefan Leszczyński,
kmdr (r) Zygfryd Naczk, oraz kmdr ppor. (r) Krzysztof Kozłowski
oraz Andrzej Frymark - nieobecny na zdjęciu
                                                                             
Gospodarzami spotkania byli
Prezydenci LKRKA
obecny, kpt. (r) Bronius Zaronskis (z prawej),
oraz były - ppłk (r) Vitautas Cepukas
Uroczysta akademia z okazji XX rocznicy działalności Lietuvos Kariuomenės Rezervo Karių Asociacija odbyła się w Ośrodku Sportowym Yacht Club Żalgiris w miejscowości Plateliai, w pobliżu Kłajpedy.
Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości z Litewskich Sił Zbrojnych oraz z zagranicy. O randze uroczystości świadczy również fakt obecności parlamentarzysty, posła na Sejm Republiki Litewskiej, pana Petrasa Nerulisa. Oprócz Polski, zaprzyjaźnione organizacje rezerwistów reprezentowały delegacje z Łotwy i Estonii.
Poseł na Sejm Republiki Litewskiej - Petras Nerulis
Delegacja organizacji rezerwistów Sił Zbrojnych Łotwy
Prezes EROK Estonia,
mjr. Andre Lilleleht
Zasłużeni dla działalności LKRKA żołnierze rezerwy Litewskich Sił Zbrojnych  zostali odznaczeni organizacyjną odznaką - Medalem XX-lecia LKRKA wraz z okolicznościowym świadectwem.

Odznaki i świadectwa wręczali prezesi Stowarzyszenia Żołnierzy Rezerwy Armii Litewskiej  - kpt. (r) Bronius Zaronskis,  oraz ppłk (r) Vitautas Cepukas.
Medalami XX-lecia LKRKA zostali również uhonorowani płk. pilot (r) Leopold Stachowski oraz kmdr (r) Marek Krotowicz.
Strona polska uhonorowała Prezesa LKRLK kpt. (r) Broniusa Zaronskisa oraz byłego Prezesa - ppłk (r) Vitautasa Cepukasa Krzyżem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.  Krzyże w imieniu Federacji wręczył płk. (r) Antoni Borowski, a dekoracji odznaczonych dokonał płk. pilot (r) Leopold Stachowski. Był to ważny element uroczystości obchodów XX-lecia LKRKA.
Polska delegacja na ręce Prezesa LKRLK kpt. (r) Broniusa Zaronskisa przekazała również okolicznościowy grawerton upamiętniający
XX-lecie Stowarzyszenia Żołnierzy Rezerwy Armii Litewskiej.
Grawerton wręczony władzom LKRKA
Kmdr (r) Zygfryd Naczk na ręce kpt. (r) Broniusa Zaronskisa przekazał projekt "Umowy o Współpracy" między naszymi Stowarzyszeniami. Projekt został opracowany przez stronę polską i został przekazany do dalszych uzgodnień. Umowa o współpracy między SOR34PLM i LKRKA zostanie podpisana w maju br podczas wizyty strony litewskiej w Polsce z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa.
Życzenia i okolicznościowe upominki upamiętniające XX-lecie Stowarzyszenia Żołnierzy Rezerwy Armii Litewskiej wręczyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń z Łotwy i Estonii. W imieniu estońskiego EROK wystąpił Prezes tej organizacji - mjr. (r) Andre Lilleleht (na zdjęciu z prawej strony).
W drugiej części uroczystości wystąpiły chóry młodzieżowe, które zaśpiewały kilka pieśni patriotycznych. Na zakończenie wystąpił chór żeński, którego członkinie za młodych lat, za czasów ZSRR, wraz z rodzinami  zostały zesłane na Syberię. Po wielu latach pobytu na Syberii udało im się powrócić do Ojczyzny.
Przebieg uroczystości wytrwale dokumentował dla potomnych pan Stefan Leszczyński.
Po uroczystej, dobrze zorganizowanej i sprawnie przeprowadzonej akademii z okazji XX-lecia LKRKA, wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na kolację. Przy specjałach kuchni litewskiej, do późnej nocy trwały ciekawe rozmowy między uczestnikami z różnych krajów. Nie da się ukryć, że rozmowy i przełamanie barier językowych ułatwiały doskonałe litewskie trunki...
Pokaz slajdów - kliknij na zdjęcie
oznor