Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                        

Święto Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34PLM i Sympatyków Lotnictwa 
maj  2019
                  W dniach 09 do 12 maja, jak co roku, nasze Stowarzyszenie obchodziło swoje święto. Dzień dziewiątego maja, zbiegający się z dniem zakończenia drugiej Wojny Światowej , jest jednocześnie dniem utworzenia Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku  Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa w Gdyni - Babich Dołach.   Tegoroczne Święto naszego Stowarzyszenia składało się z dwóch wielkich imprez:
Relacja  kmdr (R) Zygrfyd NACZK
Zdjęcia: kpt. (R) Ryszard DAWID
Copyright © 2005 - 2019  VIPMEDIA

- uroczystości w dniu 09 maja 2019r. z okazji zakończenia drugiej Wojny  Światowej, które odbyły się
  w Gdyni Babich Dołach

- imprezy obchodzonej w dniach 11 - 12 maja 2019 roku w Pucku, gdzie w 1920 roku został utworzony Dywizjon Lotnictwa
  Morskiego Marynarki Wojennej, Święto Stowarzyszenia 34PLM i SL (
relację znajdziesz - tutaj).
           W dniu tym , tradycyjnie już od wielu lat, członkowie naszego Stowarzyszenia, członkowie  Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych R.P. z Warszawy, władze lokalne, mieszkańcy osiedla Gdynia - Babie Doły, dowództwo Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowództwo 43 Bazy Lotniczej MW oraz młodzież szkolna wraz z gronem pedagogicznym, zbierają się by złożyć wiązanki kwiatów, przy tablicy pamiątkowej znajdującej się pod skrzydłami odnowionego samolotu TS-8 „BIES” poświęconej tym lotnikom, którzy zginęli w czasie pełnienia służby na lotnisku Gdynia - Babie Doły.
    
           Prezes Stowarzyszenia 34PLM płk (R) pil. Leopold Stachowski w swoim krótkim wystąpieniu przy tablicy pamiątkowej powiedział, że „składając tu wiązanki kwiatów oddajemy honor tym, którzy poświęcili swe życie miłości do lotnictwa”. Podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości przy tablicy i poprosił o udanie się pod pomnik upamiętniający obrońców Kępy Oksywskiej przy pętli autobusowej celem oddania honorów tym, którzy zginęli w obronie polskiego wybrzeża.
              Początkiem  uroczystości pod pomnikiem było odśpiewanie Hymnu Narodowego. Po hymnie krótką modlitwę za żołnierzy poległych w obronie   Kępy Oksywskiej odmówił kapelan Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Po modlitwie głos zabrał kmdr. (r) Zenon Smolarek, który w swoim wystąpieniu ukazał wielkie bohaterstwo i wolę walki z wielokrotnie przeważającymi siłami nieprzyjaciela obrońców Oksywia.
Po wystąpieniu kmdr. Smolarka głos zabrała przedstawicielka grona pedagogicznego, która w pięknych słowach mówiła o żołnierzach broniących  Kępy Oksywskiej podając przykłady ich bohaterskiej postawy.
Uroczystość ta dla licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej stała się wspaniałą lekcją patriotyzmu.
Galeria zdjęć - kliknij
Zakończeniem  uroczystości było złożenie  wiązanek kwiatów przez delegacje pod pomnikiem obrońców Kępy Oksywskiej.
Zarząd Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 PLM i SL składa serdeczne podziękowanie biorącym udział w tych uroczystościach, a szczególnie dowództwom: Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i 43 Bazy Lotniczej MW za uświetnienie tych uroczystości poprzez wystawienie wojskowej warty honorowej. 
Galeria zdjęć - kliknij
Przejdź do relacji z Pucka